2010, ഏപ്രിൽ 14, ബുധനാഴ്‌ച

ഒന്നാം ത്രിമൂർത്തി വാഴ്ച്ചയും ഗള്ളിക്ക്‌ യുദ്ധവും

ക്യാറ്റലയിൻ ഗൂഡാലോചന തകർക്കപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ റോമിലെ രാഷ്ട്രീയാധികാരം മൂന്നു പ്രമുഖ സൈനിക നേതാക്കളുടെ കയ്യിലായി. അവർ ഒരു ത്രിമൂർത്തി ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു.[BC-60].
ഇത്‌ മൂന്നു ഭരണാധിപന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു.
വേഗംതന്നെ "മൂന്നു തലയുള്ള അസാധാരണ ഭീകരസത്വ" മെന്ന് അതിനെ ശരിക്കും നാമകരണം ചെയ്തു.
പോമ്പേ,ക്രാസസ്സ്‌,ജുലിയസ്‌ സീസർ എന്നിവരായിരുന്നു അതിലെ അംഗങ്ങൾ.
ഗയസ്സ്‌ ജുലിയസ്‌ സീസർ[BC 100-44]ക്രാസസ്സിനേയോ,പോമ്പേയെയോ പോലെ
അത്രക്ക്‌ പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല.
ഏതായാലും അദ്ദേഹം അതി ഭയങ്കരമായ മഹത്വാകാംക്ഷയും ഊർജ്ജസ്വലതയും ബുദ്ധിശക്തുയും
ഉള്ള ആളായിരുന്നു.താമസിയാതെ അദ്ദേഹം ഈ ത്രിമൂർത്തി ഭരണത്തിന്റെയഥാർത്ഥ നേതാവായി.
BC-59ൽ കോൺസലായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും ,ഉയർന്നു.
ഒരു കോൺസൽ എന്ന നിലയിൽ ജനാധിപത്യ ട്രിബൂണലുകളുടെ നയങ്ങൾ പി'ന്തുടരാനാണ് സീസർ ശ്രമിച്ചത്‌.
അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന കാർഷിക നിയമം പോമ്പേയുടെ മുൻ സേനാനികൾക്ക്‌
[ദൃഡ പരിശീലനമുള്ളവർ]കൃഷിക്ക്‌ ഭൂമി നൽകാൻ വ്യവസ്ഥചെയ്യുന്നതായിരുന്നു.
ഏതായാലും കൂടുതൽ അധികാരത്തിന്ന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയാണത്തിൽ
ജനങ്ങളിലെ ജനാധിപത്യ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്‌,അതായത്‌ നഗരത്തിലും നാട്ടിൻ പുറത്തുമുള്ള പ്ലീബുകൾക്ക്‌[സാധാരണക്കാർക്ക്‌] തനിക്കാവശ്യമുള്ള ഉറച്ച പി'ന്തുണ നൽകാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്ന് മനസ്സിലായി.
ഇതിന്ന് നല്ലതു പോലെ ആയുധമണിഞ്ഞവരും അർപ്പണമനോഭാവമുള്ളവരുമായ സൈനികർ വേണം.
ഈ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക്‌ ഗാൾ പ്രവിശ്യയിലെ ഗവർണ്ണറായി പോകാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
അപ്പോൾ ഗാൾ പ്രദേശം പിടിച്ചടക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഒരു സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സീസർ നിർബന്ധിതനായി.
ഗാൾ പിടിച്ചടക്കാനുള്ള യുദ്ധം 7 വർഷക്കാലം നീണ്ടുനിന്നു.
സീസർക്ക്‌ ആദ്യം നേരിടേണ്ടിയിരുന്ന ശത്രു ഹെൽ വെറ്റി ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു.
[ഈ വിഭാഗം താമസിച്ചിരുന്നത്‌ ഇന്നത്തെ സിറ്റ്സർലാണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു].
തുടർന്ന് അരിവിസ്തസ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുയേബി ജനത അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു.
അവസാനം ബെൽഗേ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ ദീർഘമായ ഒരു യുദ്ധത്തിന്ന് ശേഷം ഗാൾ ആക്രമിക്കുകയും അതിനെ ഒരുറോമൻ പ്രവിശ്യയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ വിജയങ്ങളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം 15 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കൃതക്ഞ്ഞതാ ചടങ്ങുകൾക്ക്‌ സേനറ്റ്‌ ഉത്തരവായി.
BC55-ലെ വസന്തത്തിൽ ലൂക്കായിൽ വെച്ച്‌[വടക്കൻ എട്രൂറിയ]ത്രിമൂർത്തികളുടെ ഒരു യോഗം ചേരുകയും ഗാളിലെ സീസറുടെ അധികാരം 5 വർഷത്തേക്ക്‌ കൂടി നീട്ടുകയുംചെയ്തു.
BC55ൽ,റൈൻ പ്രദേശത്ത്‌ അധിവസിച്ചിരുന്ന ജർമാനിക്ക്‌ ഗോത്രങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നതിന്ന് സീസർ
ഒരു സൈനിക പര്യടനം നടത്തി.BC54ൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിൽ ചെന്നിറങ്ങി.
ഏതായാലും ഗാൾ കീഴടക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന സ്ഥിതി വേഗം സംജാതമായി.
BC54ൽ വ്യാപകമായ ഒരു ഗള്ളിക്ക്‌ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.ഈ കലാപം ആരംഭിച്ചത്‌,വെർസിൻ ഗെടോയിക്സ്‌ എന്നയാളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അർവ്വർണ്ണി ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു.
റോമാക്കാർ അതിപ്രയാസകരമായ ഒരു നിലയിൽ ചെന്നെത്തി.
ശത്രുക്കളുടെ 300,000 ഭടന്മാരെ നേരിടാൻ സീസർക്കുണ്ടായിരുന്നത്‌ 60,000 ആൾക്കാരായിരുന്നു. റോമാക്കാർക്ക്‌ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്‌ കലാപസേനകളിലെ അണികളിലെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ സഹായവും സീസറുടെ സമർത്ഥമായ ഇടപെടലും സംഘടനാ സാമർത്ഥ്യവും സൈനിക നേതൃത്വശേഷിയും കൗശലപൂർണ്ണമായ നയതന്ത്രജ്ഞതയും കൊണ്ടായിരുന്നു.
BC61ൽ അവസാനത്തെ കലാപശക്തികേന്ദ്രങ്ങളും തച്ചമർത്തപ്പെട്ടു.
ഗാൾ ആക്രമണകൊയ്ത്ത്‌ ഭയങ്കരമായിരുന്നു.സീസർ 300 ഗോത്രങ്ങളെ കീഴ്പെടുത്തുകയും 800 പട്ടണങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുകയും 10 ലക്ഷം പേരെ തടവിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒരു വലിയ കൊള്ളമുതൽ അദ്ദേഹം റോമിലേക്ക്‌ കൊണ്ടുവന്നു.
ഇതുമൂലം സ്വർണ്ണത്തിന്ന് റോമിലുണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ വില ഇടിയുകയും അത്‌ റാത്തൽ കണക്കിന്ന് വിൽക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.
ഇതെല്ലാം സീസറുടെ ജനസ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചഘടകങ്ങളായിരുന്നു
[പ്രഭാത്‌ ബുക്സിന്റെ"ലോക ചരിത്ര"ത്തിൽ നിന്ന് പകർത്തിയത്‌]

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: